Rekolekcje w Polsce

REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY W CISZY

„USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI”

GŁOSI OJCIEC ANTHONY SAJI ZE ZGROMADZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W INDIACH PRACUJĄCY NA MISJACH W KENII

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem….to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Rekolekcje UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY W CISZY pt.: „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” zainicjował w Polsce śp. Ojciec Joseph Bill w 1999 r. Wyrosły na wincentyńskim charyzmacie głoszenia rekolekcji oraz na ogromnym darze ewangelizacji i modlitwy o uzdrowienie, jaki otrzymał Ojciec Bill, a w ślad za nim Ojciec Anthony Saji i Ojciec George Biju pracujący w Afryce Wschodniej.

Podczas trwania rekolekcji uczestnicy biorą udział we Mszy św., półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w katechezach i modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, a na zakończenie sprawowana jest Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas przerw obowiązuje milczenie gdyż są to tzw. „rekolekcje w ciszy”.

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zgłoszenia:

wypełnij formularz
email: rekolekcje@ojciecbill.pl
telefon: +48 692 123 518 lub +48 604 128 738