Regulamin

  1. Zachowanie ciszy podczas przerw i posiłków jest jedną z zasad obowiązujących podczas rekolekcji uzdrowienie wewnętrznego i odnowy wiary.
  2. Rekolekcje mają charakter zamknięty, dlatego nie przewiduje się uczestnictwa osób dochodzących tylko na wybrane konferencje.
  3. W sobotę 11 lipca 2020 r. o 11:30 będzie sprawowana Msza święta z modlitwą o uzdrowienie, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również spoza grona uczestników rekolekcji.
  4. Istnieje możliwość uczestnictwa eksternistycznego oraz organizacji zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.
  5. Rekolekcje mają określony program i przebieg, dlatego uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich spotkaniach.
  6. Osoby wymagające indywidualnej opieki (np. poważnie chore) zapraszamy na rekolekcje tylko z opiekunem.
  7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pobytu w domu rekolekcyjnym.