Regulamin

  1. Zachowanie ciszy podczas przerw i posiłków jest jedną z zasad obowiązujących podczas rekolekcji uzdrowienie wewnętrznego i odnowy wiary.
  2. Rekolekcje mają charakter zamknięty, dlatego nie przewiduje się uczestnictwa osób dochodzących tylko na wybrane konferencje.
  3. Istnieje możliwość uczestnictwa eksternistycznego oraz organizacji zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Ten rodzaj pobytu wiąże się ze wpłatą cegiełki na misje w Afryce oraz ewentualnej opłaty za pobyt na terenie ośrodka naliczanej przez dom rekolekcyjny.
  4. Rekolekcje mają określony program i przebieg, dlatego uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich spotkaniach.
  5. Osoby wymagające indywidualnej opieki (np. poważnie chore) zapraszamy na rekolekcje tylko z opiekunem.
  6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pobytu w domu rekolekcyjnym.
  7. Dzieci i młodzież do lat 18 są zwolnione z „cegiełki” na misje.
  8. Nie zapewniamy zorganizowanej opieki dla dzieci. Dzieci zwykle przebywają w sali konferencyjnej razem z rodzicami/opiekunami.