Program

REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY (W CISZY):
„USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI”

GŁOSI OJCIEC ANTHONY SAJI ZE ZGROMADZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W INDIACH PRACUJĄCY NA MISJACH KENII

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem….to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Rekolekcje UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY: „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” zainicjował w Polsce śp. Ojciec Joseph Bill w 1999 r. Wyrosły na wincentyńskim charyzmacie głoszenia rekolekcji oraz na ogromnym darze ewangelizacji oraz modlitwy o uzdrowienie jaki otrzymał Ojciec Bill, a w ślad za nim Ojciec Anthony Saji pracujący obecnie na misjach w Kenii.

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zakres tematyczny rekolekcji:

 • Znaczenie Słowa Bożego
 • Miłość Boża
 • Jezus, nasz Zbawca
 • Wiara i łaska
 • Grzech, żal i pokuta
 • Matka Boża
 • Cierpienie
 • Przebaczenie
 • Spowiedź
 • Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 • Eucharystia
 • Życie małżeńskie i rodzinne

Rozkład dnia

Każdy dzień rozpoczynamy półgodzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu o 7:30 i kończymy Mszą świętą z kazaniem o godz. 20:00. W ciągu dnia ojciec rekolekcjonista wygłasza cztery konferencje z przerwami na posiłki i odpoczynek, podczas których obowiązuje zachowanie ciszy. Każdą konferencję poprzedzamy modlitwą i śpiewem.

Ojciec Anthony entuzjastycznie wprowadza uczestników w tematykę rekolekcji łatwo nawiązując serdeczny kontakt z ludźmi. Zachęcająco przekazuje prawdy wiary katolickiej, posługując się plastycznym i obrazowym językiem. W typowej katechezie ewangelizuje, przywołując cytaty z Pisma Świętego, dokumentów Kościoła Katolickiego i życia Świętych oraz sięgając po świadectwo własnego życia. Dba o różnorodność środków przekazu, często posługując się anegdotami, humorem oraz prostymi ilustracjami poruszanych tematów. Niejednokrotnie prowadzi dialog z uczestnikami, zadając im pytania oraz animując krótkie scenki rodzajowe.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
W niedzielę 28 sierpnia ok. południa  będzie sprawowana Msza święta z modlitwą o uzdrowienie, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również spoza grona uczestników rekolekcji. Prosimy o kontakt do organizatorów w sprawie godziny i lokalizacji.

Zgłoszenia
wypełnij formularz
email: rekolekcje@ojciecbill.pl
telefon: +48 692 123 518 lub +48 604 128 738