Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzać będziemy od momentu podania przez Ciebie tych danych w celach przedstawionych poniżej.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie FUNDACJA IM. OJCA JOSEPHA BILLA UL. BERNARDYŃSKA 9/3 31-069 KRAKÓW e-mail: fundacja@ojciecbill.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
Dane przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa w rekolekcjach oraz zakwaterowania w ośrodku rekolekcyjnym w związku z tym mogą być przekazane stronie trzeciej tj. ośrodkowi rekolekcyjnemu wskazanemu w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto dane mogą być tez wykorzystywane w celu realizacji misji fundacji, w szczególności w celach komunikacji związanej z organizowanymi rekolekcjami oraz zaangażowaniem we wsparcie misji w Afryce Wschodniej. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji na temat przedsięwzięć Fundacji . Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą
Będzie Ci przysługiwać prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadał będziesz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługiwać Ci będzie ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody, będziesz miał prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zasadzie tylko przez Fundację. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim jak w przypadku ośrodka rekolekcyjnego, hotelu, etc. który wymaga danych kontaktowych gości w procesie zameldowania. Powierzenie takie nie będzie uprawniać odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane będą mogły być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (Fundację). W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FUNDACJA IM.OJCA JOSEPHA BILLA z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Bernardyńska 9/3.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia efektywności kampanii reklamowych, do dostarczania Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz do optymalizacji liczby wyświetleń konkretnej kreacji reklamowej.

5. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies