Fundacja

ZESPÓŁ FUNDACJI Z KIEROWNIKIEM DUCHOWYM

Kontakt do nas:

FUNDACJA IM. OJCA JOSEPHA BILLA
e-mail: fundacja@ojciecbill.pl
KRS: 0000810252
REGON: 384705384
NIP: 6762573022
NUMER KONTA 07 1090 2590 0000 0001 4374 9894

Fundacja im. Ojca Josepha Billa powstała jako odpowiedź na potrzebę praktycznego wsparcia pracy duszpasterskiej, wychowawczej i socjalnej misjonarzy w Afryce Wschodniej.

Celem Fundacji jest prowadzenie własnej działalności ewangelizacyjnej, dobroczynnej, oświatowej oraz kultu religijnego ze szczególnym wsparciem dla działalności prowadzonej w Afryce Wschodniej przez misjonarzy ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo w Indiach ( www.vincentiancongregation.org). Co roku, na terenie Polski organizujemy pięciodniowe rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego i odnowy wiary w ciszy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zaskakująco szerokiego grona odbiorców. Naszym kierownikiem duchowym jest Ojciec Anthony Saji VC, który łączy pracę misjonarza w Kenii oraz rekolekcjonisty w Europie, Korei i Afryce Wschodniej. Podczas wakacyjnego spotkania gościmy zarówno rodziny jak i uczestników indywidualnych, ludzi młodszych i starszych, a także osoby konsekrowane. Uczestnicy przyjeżdżają gotowi słuchać Słowa Bożego i otworzyć się na jego działanie. W swoich świadectwach mówią o uzdrowieniu i umocnieniu, którego doświadczyli podczas rekolekcji.

Fundacja powstała obok nieformalnej wspólnoty rekolekcyjnej, którą tworzą powracający i nowi uczestnicy letnich ćwiczeń duchowych, które zainicjował śp. Ojciec Joseph Bill (Kurupamparambil). Świadectwo życia i pracy Ojca Anthony’ego, a wcześniej śp. Ojca Josepha Billa dla wielu stało się inspiracją do praktycznego zaangażowania we wsparcie misji w Afryce Wschodniej. Obecnie organizujemy pomoc finansową dla domu dziecka De Paul Boys Home w Kayunga w Ugandzie, który powstał z inicjatywy Ojca Anthony Saji VC i zapewnia utrzymanie i wykształcenie dla kilkudziesięciu chłopców, którzy większość roku spędzają pod opieką misjonarzy. Zapewniamy również wsparcie na potrzeby kształcenia kleryków studiujących w seminarium Zgromadzenia. Nasza działalność i zaangażowanie w projekty rozwijają się na miarę bieżących potrzeb.