Ojciec George Biju

Jako organizatorzy rekolekcji „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” przyjmujemy osobę Ojca Biju jako dar od Pana, aby to niezwykłe dzieło zapoczątkowane przez Ojca Josepha Bill’a VC, mogło trwać i nadal się rozwijać w naszym kraju, przynosząc obfite owoce. Zapraszamy Ojca Biju z całą otwartością, zaufaniem i gościnnością, gotowi podjąć rekolekcje i wysłuchać Słowa, które przekaże nam kolejny świadek Chrystusa.

Wspieramy jednocześnie modlitwą Ojca Antoniego, mając żywo w pamięci jego charyzmę, zapał i entuzjazm w nauczaniu. Mamy głęboką nadzieję, że po przebytej rekonwalescencji Ojciec Antoni powróci do pełnieni sił i posługi głoszenia rekolekcji.

Ojciec Biju – podobnie jak Ojciec Antoni Saji VC – jest misjonarzem ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo w Indiach. Na co dzień pracuje na misjach w Afryce Wschodniej. Pochodzi z katolickiej rodziny, która swoją mocną wiarę zawdzięcza właśnie rekolekcjom głoszonym przez ojców ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo.

Ojciec Biju rozpoczął formację w seminarium razem z Ojcem Antonim, z którym od tego czasu pozostaje w bliskiej przyjaźni. Znał Ojca Bill’a i żywo pamięta jego troskę i wsparcie dla seminarzystów. W latach 2007-2012 Ojciec Biju był proboszczem i ekonomem w miejscowości Uvinza w Tanzanii, natomiast w latach 2012-2014 sprawował funkcję ekonoma, a następnie przełożonego domu Zgromadzenia w Rzymie. Tam też uzyskał licencjat z teologii moralnej. Ojciec Biju posiada także wykształcenie wyższe w zakresie filozofii i nauk humanistycznych.

Na obecny rok Ojciec Biju został wyznaczony do posługi rekolekcyjnej w Europie, Azji i Afryce, aby wspomóc dzieło głoszenia Słowa Bożego prowadzone przez Ojca Antoniego. W chwili obecnej Ojciec Antoni przechodzi leczenie i rekonwalescencję w Indiach.

Ojciec Biju pisze o sobie: „Na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że kocham Boga i próbuję mu służyć najlepiej, jak tylko potrafię, mając świadomość, że jestem tego niegodny – tak jak to wyraża Psalm 94, 17-18:

Gdyby mi Pan nie pomógł,
Wkrótce bym się znalazł w krainie milczenia.
A kiedy myślę: ”Moje nogi się chwieją”,
Wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.