Duszpasterze

Ojciec Antoni urodził się w Indiach 1 maja 1977 r. jako najstarszy z czworga rodzeństwa. 29 grudnia 2006 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach filozoficznych w Bangalorze w Indiach, odbył roczną formację pastoralną w Nairobi w Kenii gdzie również kontynuował studia teologiczne w Tagaza College.

Ojciec Antoni towarzyszył Ojcu Billowi podczas ostatnich tygodni jego życia. Zgromadzenie św. Wincentego à Paulo w Indiach wyznaczyło go jako następcę Ojca Billa w misji prowadzenia rekolekcji „Zobaczyć, usłyszeć, dać świadectwo Jezusowi”.

Krótko po święceniach kapłańskich, Ojciec Antoni podjął prace duszpasterską w miejscowości Uvinza w Tanzanii. Dwa miesiące później, Ojciec Bill będący wówczas Prowincjałem w Afryce Wschodniej powierzył mu funkcję ekonoma, rekolekcjonisty oraz budowniczego Centrum Rekolekcyjnego w Masaka, Uganda.

Od 2008 r. Ojciec Antoni podróżuje po całym świecie głosząc pięciodniowe rekolekcje oraz misje ludowe, a resztę sił i czasu poświęca misjom w Afryce Wschodniej, obecnie w Kenii. Pomimo młodego wieku, zaskakuje swoimi doświadczeniami życiowymi – ubóstwem, głodem, ciężką praca ( w wieku 12 lat musiał podjąć pracę aby utrzymywać swoją rodzinę przez pięć lat), chorobą swojej matki. Pomimo tych wszystkich trudności Ojciec promieniuje radością i pokazuje jak wielkie szczęście płynie z miłości Jezusa.